Zawór to urządzenie do zamykania i regulowania przepływu medium płynącego przez instalację. Są one jednymi z najistotniejszych elementów niezbędnych do kontrolowania zachodzących w instalacji procesów, a dodatkowo pozwalają na zabezpieczenie pracującego układu przed niepożądanymi zjawiskami. Wyróżniami między innymi zawory regulacyjne, odcinające, zamykające, rozdzielające, bezpieczeństwa, zawrotne, zaporowo-zwrotne.