ARMATURA ODDZIELAJĄCA

Filtry – Osadniki

Armatura oddzielająca służy do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, unoszonych przez media w instalacjach przemysłowych m.in. sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i kotłowniach (filtroodmulniki, filtry-osadniki, magnetyzery, odwadniacze, separatory).

Separatory powietrza

Odwadniacze

Kosze ssawne

Magnetyzery

Zobacz co jeszcze możemy Ci zapropnować