ARMATURA ODDZIELAJĄCA – FILTRY

ARMATURA ODDZIELAJĄCA Filtry – Osadniki Armatura oddzielająca służy do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, unoszonych przez media w instalacjach przemysłowych m.in. sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i kotłowniach (filtroodmulniki,...

ZASUWY

ZASUWY Zasuwy klinowe Zasuwa to drugie obok zaworu urządzenie do regulacji bądź zamykania przepływu płynnych czynników szczególnie o dużej gęstości, emulsji oraz czynników będących proszkami i granulatami. Możemy zaoferować zasuwy klinowe, zasuwy nożowe, rafineryjne,...

NAPĘDY

NAPĘDY Napędy Napędy to urządzenia służące do automatyzacji zaworów, zasuw i przepustnic. Wyposażone w odpowiednie sterowanie oraz często przekładnie przenoszące napęd służą do uruchamiania/zatrzymywania armatury przemysłowej. Mogą funkcjonować w pracy ciągłej lub...
PNEUMATYKA-HYDRAULIKA

PNEUMATYKA-HYDRAULIKA

PNEUMATYKA-HYDRAULIKA Rozdzielacze, Zawory, Bloki Elementy pneumatyki i hydrauliki siłowej mają zastosowanie w szerokiej gamie zarówno maszyn rolniczych, budowlanych jak też w technice transportowej, leśnej i komunalnej. Wykorzystywane są także w wielu gałęziach...

PRZEPUSTNICE

PRZEPUSTNICE Przepustnice kołnierzowe Przepustnica jest elementem armatury, który służy do odcięcia lub regulacji przepływu medium poprzez obrotowy ruch dysku umieszczonego wewnątrz korpusu (przepustnice odcinające lub regulacyjne). Przepustnica międzykołnierzowa...
OFERTA – ZAWORY

OFERTA – ZAWORY

ZAWORY Zawory zaporowe Zawór to urządzenie do zamykania i regulowania przepływu medium płynącego przez instalację. Są one jednymi z najistotniejszych elementów niezbędnych do kontrolowania zachodzących w instalacji procesów, a dodatkowo pozwalają na zabezpieczenie...